Dziś jest poniedziałek, 11 grudnia 2023 roku. .

All posts by: kri100f86

by in Nabór 2/2022, Nabory - Aktualne

Nabór 2/2022 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zakres i temat: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej odpowiadający § 2 ust.1 pkt. 6 […]

by in Informacje, Nabór 1/2022 Podejmowanie działalności gospodarczej, Nabory - Aktualne

Nabór 1/2022 Podejmowanie działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zakres i temat: Podejmowanie działalności gospodarczej odpowiadający § 2 ust.1 pkt. 2 lit. a Rozporządzenia MRiRW z dnia […]

by in Informacje

Ogłoszenie – specjalista ds. administracyjnych i wdrażania LSR

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej ogłasza nabór na stanowisko „Specjalista ds. administracyjnych i wdrażania LSR”. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Specjalista ds. administracyjnych i wdrażania LSR” w Biurze LGD Ziemi Mińskiej przy ul. Tuwima 2A lok. U3 w Mińsku Mazowieckim od dnia 2 do 13 listopada 2020r. w godzinach od 900 [...]
    Accessibility