Dziś jest niedziela, 10 grudnia 2023 roku. .

All posts by: Sebastian Zdanowicz

by in Informacje, Nabór 3/2021 Rozwijanie działalności gospodarczej, Nabory - Zakończone

Nabór 3/2021 Rozwijanie działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zakres i temat: Rozwijanie działalności gospodarczej; odpowiadający § 2 ust.1 pkt. 2 lit. c Rozporządzenia MRiRW z dnia […]

by in Informacje, NABÓR 2/2021 PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, Nabory - Zakończone

Nabór 2/2021 Podejmowanie działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zakres i temat: Podejmowanie działalności gospodarczej odpowiadający § 2 ust.1 pkt. 2 lit. a Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 […]

by in Informacje, Nabór 1/2021 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, Nabory - Zakończone

Nabór 1/2021 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zakres i temat: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej odpowiadający § 2 ust.1 pkt. 6 Rozporządzenia […]

by in Informacje

Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Ziemi Mińskiej

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej  rozpoczyna procedurę aktualizacji   Lokalnej Strategii Rozwoju. Wnioski w sprawie zmian zapisów w LSR mogą zgłaszać: członkowie LGD ZM, organy Stowarzyszenia oraz mieszkańcy obszaru na terenie którego realizowana jest LSR. Wnioski należy zgłaszać na formularzu – dostępnym na stronie internetowej. Formularze ze zgłoszonymi propozycjami zmian zapisów w LSR można składać osobiście […]

by in Informacje

„ZAWODOWY KURS WIZAŻU”

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej zaprasza na „Zawodowy kurs wizażu”. Kurs współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” – poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020. W kursie mogą brać udział wyłącznie osoby mające miejsce […]

by in Informacje

Kursy: prawo jazdy kategorii C z kwalifikacjami, prawo jazdy kategorii D z kwalifikacjami, wielozadaniowych nośników osprzętu

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej zaprasza na kursy: prawo jazdy kategorii C z kwalifikacjami, prawo jazdy kategorii D z kwalifikacjami, wielozadaniowych nośników osprzętu” Kursy współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” – poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego […]

by in Informacje, Nabór 5/2019 Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, Nabory - Zakończone

NABÓR 5/2019 OGŁOSZENIE BUDOWA LUB PRZEBUDOWA PUBLICZNYCH DRÓG GMINNYCH LUB POWIATOWYCH

Uprzejmie informujemy, że w dniu 26 listopada 2019 r. zakończyła się procedura oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 5/2019 Zakres i temat:  Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych odpowiadający § 2 ust.1 pkt. 7 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. – budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które: […]

by in Informacje

WYJAZD STUDYJNY „Dobre praktyki z zakresu przedsiębiorczości”

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej zaprasza na wyjazd studyjny pt. „Dobre praktyki z zakresu przedsiębiorczości” w dniach 16-18.12.2019 r. do Zakopanego . Wyjazd studyjny współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” – poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego […]

    Accessibility