Dziś jest niedziela, 10 grudnia 2023 roku. .

Galeria

by in Galerie, Informacje

„Międzyregionalna współpraca drogą do rozwoju obszarów wiejskich”

W dniach 2-4 sierpnia 2021 r. Stowarzyszenie LGD Forum Powiatu Garwolińskiego zorganizowało wyjazd studyjno – szkoleniowy do Augustowa pt. „Międzyregionalna współpraca drogą do rozwoju obszarów wiejskich” w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. W wyjeździe studyjno – szkoleniowym wzięło udział 30 osób, w tym członkowie […]

by in Galerie, Informacje

„Partnerstwo międzynarodowe szansą na rozwój obszarów wiejskich” – relacja z wyjazdu

W dniach 6-10 października 2020r. LGD Ziemi Mińskiej zorganizowało wyjazd studyjno – szkoleniowy do Hiszpanii pt. „Partnerstwo międzynarodowe szansą na rozwój obszarów wiejskich” w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. W wyjeździe studyjno – szkoleniowym wzięło udział 14 osób, w tym członkowie Zarządu, pracownicy Biura […]

by in Galerie, Informacje

Szkolenie 23.06.2020 r.

Dnia 23.06.2020 r.  od godziny 19.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki. odbyło się szkolenie dla beneficjentów z zakresu Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej  ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Szkolenie poprowadził Prezes Zarządu […]

by in Galerie, Informacje

Warsztat refleksyjny 28.02.2020

Dnia 28 lutego 2020 r. w związku ze zobowiązaniami LGD  zawartych w wytycznych MRiRW nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej zorganizowała warsztat refleksyjny, którego celem była bieżąca analiza procesu wdrażania efektów oraz zmian w […]

by in Galerie, Informacje

Raport monitoringowy śródokresowy – podsumowanie

Dnia 9 grudnia 2019 r. w LGD Ziemi Mińskiej zorganizowało spotkanie podsumowujace prace nad raportem monitoringowym śródokresowym wdrażania LSR, którego celem była bieżąca analiza procesu wdrażania efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Spotkanie odbyło się w Nowej Pogorzeli w Pałacu Noce i Dnie, poprowadził je Prezes Zarządu Piotr Rawski. Spotkanie cieszyło się dużą frekwencją, obecni […]

by in Galerie, Informacje

Korowód Kolędowy – Siennica 6 grudnia 2019 r.

Kolędowanie to obrzęd ludowy praktykowany przede wszystkim w kulturach rolniczych i pasterskich, polegający na tym, że grupy kolędników odwiedzały poszczególne gospodarstwa z życzeniami pomyślności, za co otrzymywały od gospodarzy dary w postaci jedzenia lub drobnych datków pieniężnych. Tym razem korowód zawitał 6 grudnia 2019 roku do Siennicy. Organizatorem imprezy była Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej […]

by in Galerie, Informacje

Szkolenie 29.10.2019 – relacja

Dnia 29 października 2019 r. od godziny 10.00 w Biurze Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej ul. Tuwima 2a., lok. U-3, 05-300 Mińsk Mazowiecki odbyło się szkolenie dla beneficjentów zainteresowanych poniższą tematyką: Temat: Poddziałanie19.2„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie: 1. Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które: a) umożliwiają […]

by in Galerie, Informacje

Szkolenie 22.10.2019 – relacja

Dnia 22.10.2019 r.  od godziny 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki. odbyło się szkolenie dla beneficjentów pt. konkurencyjny trybu wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym dla operacji realizowanych w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez […]

by in Galerie, Informacje

Szkolenie Rady LGD Ziemi Mińskiej – relacja

Dnia 25 września 2019 r. dla Radnych LGD Ziemi Mińskiej w biurze LGD Ziemi Mińskiej przy ul. J. Tuwima 2a lok.U3  zostało zorganizowane szkolenie, którego celem było przypomnienie Radnym zasad oceny wniosków oraz przybliżenie samej specyfiki wniosków składanych do LGD Ziemi Mińskiej w ramach poddziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego […]

by in Galerie

Szkolenie 23.07.2019

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej w dniu 23.07.2019 roku 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki (na 1 piętrze) zorganizowała bezpłatne szkolenie dotyczące Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie: 1. Podejmowania działalności gospodarczej 2. Rozwijania działalności gospodarczej Tematem […]

    Accessibility