Cel zbierania danych osobowych
Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych w celu udzielenia wsparcia i obsługi inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz innych programów/ projektów przyczyniających się do realizacji zadań statutowych oraz realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Ziemi Mińskiej.

Prawo dostępu i kontroli
LGD Ziemi Mińskiej informuje, że każda osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych ma prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania. W celu zmodyfikowania danych prosimy o przesłanie stosownej informacji na adres e-mail: biuro@lgdziemiminskiej.pl

Przekazywanie danych
Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym jak i uprawnionym organom (np. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa)

Podanie danych osobowych
LGD Ziemi Mińskiej informuje, że podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenie wsparcia w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 oraz innych programów/ projektów przyczyniających się do realizacji zadań statutowych oraz realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Ziemi Mińskiej.